Oppfølgingstiltaket

Oppfølgingstiltaket er for deg som ønsker å få eller beholde jobb. Enten du er aktiv jobbsøker eller du er sykemeldt fra et arbeidsforhold.

  • Vi hjelper deg med å se egne muligheter på arbeidsmarkedet gjennom individuell karriereveiledning.
  • Vi kan gi deg opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter.
  • Vi kan hjelpe deg å finne egnet arbeidsplass og målrettet jobbsøking.
  • Vi kan gi deg tett oppfølging på arbeidsplassen og bistå med tilrettelegging i arbeidssituasjonen

Ta kontakt med din veileder på NAV dersom dette kan være noe for deg.